Oddziały Nauczyciele
Plan obowiązuje od 2 października 2017 roku.